Brief aan alle ouders

15 sep

Denderleeuw, 15 september 2019

Beste ouder

U heeft uw kind (onlangs) ingeschreven in onze school. Ik wil u graag bedanken voor uw vertrouwen in onze school en kijk uit naar een aangename samenwerking. Laat me toe om een aantal zaken in herinnering te brengen.

 • Een goede samenwerking tussen school en ouders vinden we ontzettend belangrijk. Via het heen-en-weer-schriftje (leergroep 1 en 2) of de agenda (leergroep 3, 4 en 5) van uw kind kan u communiceren met de school of een afspraak vragen voor een overleg. U kan mij bereiken via het telefoonnummer 053-64.78.71 of via directie@bsgodenderleeuw.be. U bent ook steeds welkom tijdens de oudercontacten of tijdens mijn maandelijkse zitdag. U kan het secretariaat bereiken via secretariaat@bsgodenderleeuw.be.
 • We willen graag dat onze kinderen optimaal kunnen genieten van de leeractiviteiten die door de leerkrachten worden voorbereid. Daarom vragen we u om ervoor te zorgen dat uw kind tijdig op school aanwezig is. De lessen starten om 8.30 uur en eindigen om 15 uur. Onze deuren en poorten sluiten ’s morgens om 8.30 uur en openen in de namiddag om 15 uur. Wanneer u uitzonderlijk toch later aankomt, dient u zich samen met uw kind aan te melden op het secretariaat en brengen wij uw kind zelf naar de klas.
 • Wanneer uw kind ziek is, dient u dit voor 8.30 uur te melden aan het secretariaat. U kan bij voorkeur telefonisch contact met ons opnemen op het nummer 053-64.78.71. U kan ook een e-mail sturen naar secretariaat@bsgodenderleeuw.be.
 • We vinden het belangrijk dat u aanwezig bent tijdens de oudercontacten die we organiseren. Mogen we vragen om de data nu al te noteren in uw agenda. We verwachten u op donderdag 24 oktober 2019, donderdag 19 december 2019, donderdag 19 maart 2020, dinsdag 28 april en donderdag 25 juni 2019, telkens tussen 16 uur en 20 uur.
 • Op de schoolwebsite bsgodenderleeuw.be vindt u heel wat informatie over de praktische werking en de pedagogische aanpak van onze school. De laatste update van onze schoolkalender is daar steeds te vinden. Ik raad u zeker aan om een kijkje te nemen.
 • Voor- en na schooltijd kan uw kind naar de voor- en naschoolse opvang van 6.45 uur tot 18.30 uur. De kostprijs bedraagt 0,85 euro per begonnen half uur. ’s Morgens (tussen 6.45 uur en 8.20 uur) moeten alle kinderen van leergroep t.e.m. 5 naar de opvang van het OCMW in een lokaal dat zich bevindt op het schooldomein. Na school organiseert de school de opvang voor de kinderen van leergroep 3, 4 en 5 (lagereschoolkinderen) en het OCMW voor de kinderen van leergroep 1 en 2. U dient vooraf contact te nemen met het Huis van het Kind wanneer uw kind van de opvang van het OCMW gebruik zal maken. Huis van het Kind, Spoorweglaan 1A te Denderleeuw. Telefoon: 053/64.14.70. E-mail: buitenschoolseopvang@denderleeuw.be.
 • Het is wenselijk dat uw kind zindelijk is wanneer het start in leergroep 1. We vragen u om thuis maximale inspanningen te doen op dit vlak. De kleuterklas is immers geen crèche en het verversen van luiers bemoeilijkt het lesgebeuren.
 • Tijdens de turnlessen van leergroep 3, 4 en 5 (lagere school) dient uw kind een t-shirt van de school, een zwarte short, turnpantoffels of sportschoenen en witte kousen te dragen. Het t-shirt kan worden aangekocht op school. Gelieve 7,5 euro te bezorgen aan de klasleerkracht wanneer u een t-shirt wil aanschaffen.
 • Onze school biedt vanaf oktober warme maaltijden aan via een externe partner. Wanneer u uw kind inschrijft voor deze service, dient het gedurende een volledige maand warm te eten. Een warme maaltijd kost 3 euro voor kleuters (leergroep 1 en 2), 3,5 euro voor lagereschoolkinderen (leergroep 3, 4 en 5). Een tas soep kost 50 eurocent.
 • De scholengroep waartoe wij behoren organiseert het leerlingenvervoer. U dient voor 5 juli in te schrijven voor het daaropvolgende schooljaar. Voor 15 september 2019 kan u inschrijven om te starten op 1 oktober. U kan enkel gebruik maken van het leerlingenvervoer wanneer u niet dichter dan 750 meter en niet verder dan 4 km verwijderd van de school woont.
 • Wanneer uw kind in leergroep 3, 4 of 5 zit, kan het vanaf de tweede week van het schooljaar deelnemen aan naschoolse activiteiten (huiswerkklas, sport na school, creatieve workshops, leesclub, taalles, …). U kan hiervoor inschrijven via een apart inschrijvingsstrookje dat u ontvangt van de klasleerkracht. Kinderen die naar de huiswerkklas gaan van 15.30 uur tot 16.15 uur, kunnen deze niet verlaten voor het einduur.
 • Wij zijn een Nederlandstalige school en doen er alles aan zodat onze kinderen zo snel mogelijk vloeiend Nederlands leren praten. Aan de ouders vragen we om ook inspanningen te leveren zodat overleg met de school maximaal in het Nederlands kan verlopen.

Ik hield eraan u deze belangrijke informatie te bezorgen en wil u nogmaals bedanken voor uw vertrouwen in onze school.  

Samen leggen we de lat hoog voor elk kind!

Vriendelijke groeten.

Peter Van Hove

Directeur

 •  

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.