UPDATE 3 : Maatregelen coronavirus vanaf maandag 16 maart 2020

13 mrt

Beste ouders

Zoals u hebt vernomen, heeft de Nationale Veiligheidsraad beslist dat alle lessen opgeschort worden tot de paasvakantie. Dit betekent dat er tot dan geen les wordt gegeven en dat kinderen best thuis worden opgevangen. Wanneer u zelf niet in de mogelijkheid bent om dat te doen, garandeert de school opvang. Gelieve er rekening mee te houden dat gezondheidsdeskundigen afraden om kinderen te laten opvangen door hun grootouders.

In het kader van voornoemde beslissing vragen we u om rekening te willen houden met onderstaande maatregelen.

  1. De school garandeert de voor- en naschoolse opvang. Deze regeling blijft onveranderd. Er is opvang voorzien vanaf 7 uur tot 8 uur (De Puzzel) en van 15 uur tot 18 uur voor de lagereschoolkinderen (eigen opvang in de refter) en tot 18.30 uur voor de kleuters (De Puzzel).
  1. De scholengroep heeft beslist om tot de paasvakantie geen leerlingenvervoer te voorzien. Ouders die niet zelf kunnen instaan voor de opvang van hun kinderen dienen hun kinderen desgevallend zelf naar school te brengen.
  1. Er worden geen warme maaltijden voorzien vanaf maandag 16 maart tot de paasvakantie. Gelieve uw kind een lunchpakket mee te geven wanneer het naar school komt. De bestelde maaltijden zullen niet worden aangerekend.
  1. Het rapport van uw kind zal in de loop van volgende week via e-mail of per gewone post worden opgestuurd. Onze leerkrachten zullen u hierover in de loop van de daaropvolgende week (week van 23 maart) telefonisch of per e-mail contacteren.
  1. Vanaf maandag a.s. zullen we via onze website opdrachtenen instructiefilmpjes voorzien voor de kinderen van leergroep 3, 4 en 5 die thuis worden opgevangen. Hierover zullen we concreter communiceren tijdens de komende dagen.
  1. Wanneer u een vraag hebt voor onze leerkrachten kan u een e-mail sturen naar het mailadres van de leergroep (bv. leergroep1@bsgodenderleeuw.be).
  1. Tot de paasvakantie worden alle vergaderingen en evenementen waarbij ouders worden betrokken, geannuleerd.
  1. We herhalen nogmaals onze vraag om – in het belang van de gezondheid van andere kinderen en leden van ons schoolteam – zieke kinderen niet naar school te brengen. Wanneer we vaststellen dat uw kind ziek is, wordt u onmiddellijk opgebeld met de vraag om het op te halen.

Tot slot vraag ik u om de preventieve maatregelen die de overheid ter beschikking stelt aandachtig te willen lezen. Zie https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders. U kan ook telefonisch contact opnemen met de overheid via het nummer 0800 14689 of mailen naar info-coronavirus@health.fgov.be

Voor meer informatie over schoolspecifieke maatregelen ben ik graag tot uw beschikking via directie@bsgodenderleeuw.be of via 053-64.78.71.

We danken u om deze maatregelen te respecteren. U kan updates van ons verwachten via onze Facebookpagina en via onze website.

Ik wens uw gezin en uw familie een goede gezondheid.

Peter Van Hove

Directeur

  •  

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.