UPDATE 14 : Prettige vakantie en 1000 x dank!

06 apr

Beste ouders

Ik houd eraan jullie een fijne paasvakantie toe wensen. Bedankt om uw kind(eren) te ondersteunen bij de opdrachten en challenges die ze thuis moesten uitvoeren.

Verder wil ik van de gelegenheid gebruik maken om ook het schoolteam te bedanken. Zij hebben de afgelopen weken hard gewerkt om de omslagen met gedifferentieerde opdrachten voor te bereiden en te bezorgen, de nodige voorbereidingen getroffen om na de paasvakantie online les te geven. Daarnaast wens ik hen ook te bedanken voor de andere pedagogisch-didactische opdrachten die ze in het kader van een algemene onderwijskwaliteit in onze school hebben uitgevoerd.

Geniet allemaal van de paasvakantie!

Peter Van Hove

Directeur

____________________

FR (via Google Translate)

Chers parents

Je vous souhaite de joyeuses fêtes de Pâques. Merci de soutenir votre (vos) enfant (s) dans les tâches et les défis qu’il a dû réaliser à la maison.

Je profite également de cette occasion pour remercier l’équipe de l’école. Au cours des dernières semaines, ils ont travaillé dur pour préparer et livrer les couvertures avec des tâches différenciées, faisant les préparatifs nécessaires pour enseigner en ligne après les vacances de Pâques. Je les remercie également pour les autres missions pédagogiques-didactiques qu’ils ont réalisées dans notre école dans le cadre d’une qualité pédagogique générale.

Profitez tous des vacances de Pâques!

Peter Van Hove

____________________

ENG (via Google Translate)

Dear parents

I would like to wish you a happy Easter holiday. Thank you for supporting your child (ren) with the assignments and challenges they had to carry out at home.

I would also like to take this opportunity to thank the school team. In recent weeks they have worked hard to prepare and deliver the covers with differentiated assignments, making the necessary preparations to teach online after the Easter holidays. I would also like to thank them for the other pedagogical-didactic assignments they have carried out in our school in the context of a general educational quality.

All enjoy the Easter holidays!

Peter Van Hove

  •  

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.