UPDATE 23 : Richtlijnen heropstart (vrijdag 15 mei 2020)

09 mei

Maandag, 11 mei 2020

 

Beste ouders

Hierbij bezorg ik u de richtlijnen m.b.t. de heropstart van de lessen voor de kinderen van het eerste, tweede en zesde leerjaar alsook m.b.t. de hygiënische maatregelen die we daarbij op school nemen.

1. Planning schooluren

 • Het eerste leerjaar heeft les op maandag van 8.30 uur uur tot 15 uur, woensdag van 9 uur tot 12.30 uur (Opgelet! Dit is wijziging in vergelijking met de informatie in UPDATE 22) en op donderdag van 8.30 uur tot 15 uur. De leerlingen hebben les van hun klasleerkracht op maandag en donderdag. Op woensdag hebben ze les van een leerkracht van LG2.
 • Het tweede leerjaar heeft les op dinsdag van 8.30 uur tot 15 uur, woensdag van 8.30 uur tot 12 uur en op vrijdag van 8.30 uur tot 15 uur. De leerlingen hebben steeds les van hun klasleerkracht.
 • Het zesde leerjaar heeft les op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagvoormiddag, telkens van 8.30 uur tot 12.30 uur. De leerlingen van L6 hebben steeds les van hun vakleerkrachten.

2. Online contactmomenten

Ik herinner er u aan dat u hierover meer gedetailleerde informatie kan terugvinden in de wekelijkse omslag van de klasleerkracht.

 • Voor de kinderen van LG1 plaatsen we dagelijks een filmpje op de Facebookpagina van LG1. Er is wekelijks een ZOOM-moment op dinsdag en donderdag.
 • Voor de kinderen van LG2 plaatsen we dagelijks een filmpje op de Facebookpagina van LG2. Er is wekelijks een ZOOM-moment op dinsdag en donderdag.
 • Voor de kinderen van LG3 zijn er enkel online lesmomenten met de spijkerleerkracht, niet met de klasleerkracht. Deze lesmomenten staan gepland op de individuele weekplanning van de leerlingen.
 • De kinderen van LG4 hebben online les op maandag, donderdag en vrijdagvoormiddag, telkens van 8.30 uur tot 10 uur (derde leerjaar) en van 10.30 uur tot 12 uur (vierde leerjaar). Op dinsdag en woensdag worden bepaalde leerlingen uitgenodigd voor extra uitleg door de klasleerkracht of door juf Ellen. Op dinsdnamiddag en vrijdagnamiddag is de klasleerkracht beschikbaar van 13.30 uur tot 15 uur om vragen te beantwoorden.
 • De kinderen van het vijfde leerjaar hebben online les op dinsdag- en donderdagnamiddag van 14 uur tot 16 uur en woensdagvoormiddag van 8.30 uur tot 12.30 uur.

3. Ziekte

 • Wanneer uw kind ziek is, dient het thuis te blijven. Mogen we vragen om in voorkomend geval tussen 8 uur en 8.30 uur het secretariaat te verwittigen op het nummer 053-46.51.00. U dient zo snel mogelijk een dokterattest te bezorgen.
 • Wanneer we op school vaststellen dat uw kind ziek is, wordt het onmiddellijk opgevangen in een aparte ruimte zodat het geen andere kinderen kan besmetten. Nadien zullen we u onmiddellijk contacteren met de vraag om uw kind terug op te halen.
 • Ouders van kinderen die de school moeten verlaten als gevolg van ziekte, dienen onmiddellijk contact op te nemen met de huisarts. Bij eventuele besmetting met Covid-19, dient de directeur van de school onmiddellijk te worden verwittigd.
 • Wanneer uw kind om medische redenen niet naar school mag komen, dient u vooraf contact op te nemen met de directeur via directie@bsgodenderleeuw.be of via 053-46.51.00.

4. Start van de schooldag

 • De schooldag start om 8.30 uur (behalve op woensdag voor het eerste leerjaar om 9 uur). De deuren openen om stipt 8 uur. De ouders stellen zich met hun kind(eren) op aan de buitengevel van de school op anderhalve meter afstand.
 • De kinderen die alleen naar school komen stellen zich op aan de overkant van de straat. Zij houden ook anderhalve meter afstand. Op het teken van de gemachtigd opzichter mogen de leerlingen de straat oversteken via het zebrapad.
 • We vragen aan alle volwassenen en alle kinderen van leergroep 5 om een mondmasker te dragen.
 • Meester Arne leidt het binnenkomen van de kinderen in goede banen. Hij geeft teken welke kinderen de school mogen betreden. Ouders hebben geen toegang tot de school. De kinderen van LG3 komen de school binnen via de buitendeur van de turnzaal van de lagere school. De kinderen van LG5 (zesde leerjaar) komen de school binnen via de hoofdingang (deur aansluitend op het hellend vlak).
 • Bij binnenkomst in het schoolgebouw, wordt de temperatuur gemeten van uw kind en worden de handen van uw kind ontsmet. Nadien gaan de kinderen – volgens een vaste route – onmiddellijk naar de klas.
 • Zoals reeds vermeld dienen de kinderen van het zesde leerjaar een mondmasker te dragen. Kinderen van het zesde leerjaar die bij aankomst op school geen mondmasker dragen, zullen er een ontvangen van de school.

5. Einde van de schooldag

 • De ouders verzamelen in volgorde van de klassen (LG3A, LG3B, LG3C, LG3D, LG5A, LG5B, LG5C, LG5D) op het voetpad aan de buitengevel (zijde turnzaal) van de school. De ouders dragen een masker en respecteren een afstand van anderhalve meter.
 • De kinderen verzamelen klas na klas in de inkom van de school (zesde leerjaar) of in de kleine turnzaal (leergroep 3). De kinderen worden buitengelaten in de volgorde waarop de ouders zich hebben opgesteld aan de buitengevel van de school (in de volgorde van de klassen).
 • Nadien verlaten de kinderen die alleen naar huis mogen de school.
 • Tenslotte verlaten de kinderen die met de fiets naar huis gaan de school.

6. Bereikbaarheid schoolpersoneel

U heeft als ouder geen toegang tot de school maar u kan ons wel bereiken op andere manier.

Wanneeer we u uitzonderlijk toch zelf op school uitnodigen, zullen we u vragen om de geldende richtlijnen strikt te volgen.

7. Eerste dag op school

 • Dit is op vrijdag 15 mei 2020 voor het zesde leerjaar (LG5) en het tweede leerjaar (LG3). Voor de kinderen van het eerste leerjaar (LG3) is maandag 18 mei de eerste schooldag.
 • De eerste dag dat uw kind terug op school is, nemen we ruim de tijd om de noodzaak van de hygiënische maatregelen uit te leggen en oefenen we de maatregelen grondig in.
 • Daarnaast zullen we ook veel aandacht besteden aan het welbevinden van de kinderen. Deze periode roept allerlei gevoelens op bij onze kinderen en deze moeten een plaats krijgen.

8. Opvang

 • Er is opvang voorzien tussen 6.45 uur ’s morgens en 18.30 uur ’s avonds.
 • Kinderen die gebruik wensen te maken van de opvang dienen hiervoor tegen uiterlijk vrijdag (de week voorafgaand aan de week waarin u gebruik wenst te maken van de opvang) in te schrijven via secretariaat@bsgodenderleeuw.be of via 053-46.51.00. U hebt geen toegang tot de opvang wanneer u niet bent ingeschreven.
 • U kan uw kind naar de opvang brengen tussen 6.45 uur en 8 uur ’s morgens. U kan uw kind ophalen tussen 15.30 uur en 18.30 uur ‘sa vonds. Wanneer er geen personeelslid aan de poort (nabij de kleine parking) staat, dient uw aankomst te melden via het nummer 0491-62.94.32. Nadien wacht u achter de poort (nabij de parking) tot wanneer een collega van de opvang uw kind aanneemt of aangeeft.
 • Wanneer u uw kind uitzonderlijk na 8 uur naar school brengt of vroeger dient af te halen dan 15.30 uur, dient u zich aan te melden aan de hoofdingang. Een collega van het secetariaat zal u dan verder helpen.
 • Tussen 8.30 uur en 15 uur (12 uur op woensdag) zal de school volledig afgesloten zijn. Ouders en externen hebben geen toegang tot de school. In uitzonderlijke gevallen m.b.t. fysiek overleg met een personeelslid, is een voorafgaandelijk akkoord van de directie noodzakelijk.
 • De kinderen die naar de opvang komen kunnen in de refter hun taken maken. De mogelijkheid wordt ook voorzien om de online lessen te volgen.

9. Annulaties

 • Zoals reeds gemeld is er dit schooljaar geen leerlingenvervoer meer voorzien.
 • Er worden eveneens geen warme maaltijden meer geserveerd dit schooljaar. Betaalde maaltijden tijdens het begin van de lockdown zullen worden terugbetaald.
 • Alle schoolreizen en de meeste evenementen zijn afgeschaft. U kan een geactualiseerde kalender vinden op onze website van volgende week maandag. Gelieve deze kalender regelmatig te raadplegen voor nieuwe updates.
 • Volgende week berichten we u ook over de praktische afspraken m.b.t. de pannenkoekenverkoop.

10. Hygiënische maatregelen in de klas

 • Er zijn heel wat banken, stoelen, kasten en andere materialen uit de klas gehaald zodat voor de kinderen een straal (afstand) van anderhalve meter kan worden gerespecteerd.
 • Kinderen krijgen een vaste plaats en verlaten deze plaats niet.
 • Kinderen hangen hun jas aan hun stoel en zetten hun boekentas naast hun bank.
 • De klassen worden een aantal keer per dag verlucht.
 • De klasdeuren blijven opstaan zodat de kinderen de deurklinken niet hoeven aan te raken.
 • De werk- en andere vlakken worden meerdere keren per dag ontsmet.
 • De klassen worden dagelijks gepoetst.
 • De kinderen kunnen hun handen wassen in de klas en drogen met papieren handdoekjes.
 • De kinderen van het zesde leerjaar dragen een mondmasker. Alle volwassenen op school dragen een mondmasker. De kinderen van het eerste en tweede leerjaar mogen een mondmasker dragen maar dit is niet verplicht.
 • Elk lokaal beschikt over een eigen ontsmettingsspray voor oppervlakken en een eigen ontsmettingsspray voor het desinfecteren van de handen.

11. Hygiënische maatregelen in de toiletten

 • De toiletten worden drie keer per dag gepoetst.
 • De toiletten worden ontsmet na elke speeltijd.
 • Een volwassene houdt toezicht in de toiletten zodat de kinderen hun handen wassen na elk toiletbezoek. Er is voldoende zeep voorzien. De kinderen drogen hun handen met papieren handdoeken.
 • Het aantal kinderen dat aanwezig mag zijn in één toiletruimte wordt beperkt tot 3.

12. Hygiënische maatregelen op de speelplaats

 • Kinderen spelen in een afgebakende zone waarin enkel hun klas is toegelaten.
 • Op de speelplaats zijn extra wasbakken met stromend water voorzien zodat alle kinderen na de speeltijd hun handen kunnen wassen.
 • Er wordt op toegezien dat de kinderen een afstand van anderhalve meter respecteren.
 • Speeltoestellen zijn niet toegankelijk voor de kinderen omdat de sociale afstand hier niet kan worden gegarandeerd.

13. Hygiënische maatregelen bij het personeel

 • Bij aankomst en vertrek op de campus wordt de temperatuur gemeten van alle personeelsleden.
 • Alle personeelsleden dragen altijd en overal een mondmasker. Er is een uitzondering voor personeelsleden die gedurende lange tijd alleen in hun eigen lokaal verblijven.
 • Personeelsleden die uitzonderlijk in contact komen met kinderen waarvan we vaststellen dat ze ziek zijn, dragen extra beschermende kledij.
 • Personeelsleden die dit wensen, mogen een extra hoofdscherm en handschoenen dragen.
 • Personeelsleden die ziek zijn, blijven thuis.

Bovenstaande aanpak van de school werd gisteren gecontroleerd door de veiligheidscoördinator van de scholengroep en deze heeft geoordeeld dat we alle veiligheidsvoorschriften correct naleven. We doen zelfs meer dan nodig is.

Ik houd eraan alle collega’s te bedanken voor de inspanningen die de afgelopen dagen zijn geleverd om onze school voor te bereiden op een veilige heropstart op vrijdag 15 mei 2020. Omwille van de veiligheid van onze leerlingen en personeelsleden wens ik dan ook te benadrukken dat iedereen die de genomen veiligheidsmaatregelen bewust niet naleeft of terzake onvoldoende ernst aan de dag legt, de toegang tot de school zal worden ontzegd.

Voor bijkomende vragen en suggesties ben ik steeds ter beschikking via directie@bsgodenderleeuw.be of via 053-46.51.00. Aarzel a.u.b. niet om mij te contacteren.

Ik dank u allen voor uw medewerking!

 

Peter Van Hove

Directeur

 

__________

FR (Google Translate)

Lundi 11 mai 2020

Chers parents

Je vous communique par la présente les lignes directrices relatives à la reprise des cours pour les enfants de première, deuxième et sixième années ainsi que les mesures d’hygiène que nous prenons à l’école.

1. Planifier les heures de classe

 • La première année a des cours le lundi de 8h30 à 15h, le mercredi de 9h à 12h30 (Attention! C’est différent par rapport aux informations de la MISE À JOUR 22) et le jeudi de 8h30 à 15h. Les élèves sont enseignés par leur professeur de classe le lundi et le jeudi. Mercredi, ils sont enseignés par un professeur de LG2.
 • La deuxième année a des cours le mardi de 8h30 à 15h, le mercredi de 8h30 à 12h et le vendredi de 8h30 à 15h. Les élèves sont toujours enseignés par leur professeur de classe.
 • La sixième année a des cours le lundi, mardi, jeudi et vendredi matin, de 8h30 à 12h30. Les élèves de L6 sont toujours enseignés par leurs professeurs de matières.

2. Moments de contact en ligne

Je vous rappelle que vous pouvez trouver des informations plus détaillées à ce sujet dans la couverture hebdomadaire de l’enseignant.

 • Pour les enfants de LG1, nous plaçons une vidéo quotidienne sur la page Facebook de LG1. Il y a un moment hebdomadaire de ZOOM les mardis et jeudis.
 • Pour les enfants de LG2, nous plaçons une vidéo quotidienne sur la page Facebook de LG2. Il y a un moment hebdomadaire de ZOOM les mardis et jeudis.
 • Pour les enfants de LG3, il n’y a que des cours en ligne avec le professeur de clous, pas avec le professeur de classe. Ces moments d’enseignement sont prévus sur le planning hebdomadaire individuel des étudiants.
 • Les enfants de LG4 ont des cours en ligne le lundi, jeudi et vendredi matin, de 8h30 à 10h (troisième année) et de 10h30 à 12h (quatrième année). Les mardis et mercredis, certains élèves sont invités pour des explications supplémentaires par le professeur ou par Mlle Ellen. Les mardis et vendredis, l’enseignant est disponible de 13h30 à 15h pour répondre aux questions.
 • Les enfants de cinquième année ont des cours en ligne le mardi et le jeudi après-midi de 14h à 16h et le mercredi matin de 8h30 à 12h30.

3. Maladie

 • Lorsque votre enfant est malade, il doit rester à la maison. Pouvons-nous demander à informer le secrétariat, si nécessaire, entre 08h00 et 08h30 à 053-46.51.00. Vous devez fournir un certificat médical dès que possible.
 • Lorsque nous déterminons à l’école que votre enfant est malade, il est immédiatement pris en charge dans une pièce séparée afin qu’il ne puisse pas infecter d’autres enfants.
 • Ensuite, nous vous contacterons immédiatement pour vous demander de venir chercher votre enfant.
 • Les parents d’enfants qui doivent quitter l’école en raison d’une maladie doivent immédiatement contacter leur médecin généraliste. En cas de contamination par Covid-19, le directeur de l’école doit être prévenu immédiatement.
 • Si votre enfant n’est pas autorisé à venir à l’école pour des raisons médicales, vous devez contacter le directeur à l’avance à directie@bsgodenderleeuw.be ou au 053-46.51.00.

4. Début de la journée scolaire

 • La journée scolaire commence à 8h30 (sauf le mercredi de la première année à 9h). Les portes s’ouvrent à exactement 8 heures. Les parents font la queue avec leur (s) enfant (s) sur la façade extérieure de l’école à une distance d’un mètre et demi.
 • Les enfants qui viennent à l’école seuls font la queue de l’autre côté de la rue. Ils gardent également un mètre et demi de distance. Sur le signe du superviseur autorisé, les élèves sont autorisés à traverser la rue par le passage piéton.
 • Nous demandons à tous les adultes et à tous les enfants du groupe d’apprentissage 5 de porter un masque buccal.
 • Maître Arne guide l’entrée des enfants dans la bonne direction. Il signale les enfants autorisés à entrer à l’école. Les parents n’ont pas accès à l’école. Les enfants de LG3 entrent dans l’école par la porte extérieure du gymnase de l’école primaire. Les enfants de LG5 (sixième année) entrent dans l’école par l’entrée principale (porte reliée au plan incliné).
 • Lorsque vous entrez dans le bâtiment de l’école, la température de votre enfant est mesurée et ses mains sont désinfectées. Ensuite, les enfants – selon un itinéraire fixe – vont immédiatement en classe.
 • Comme déjà mentionné, les enfants de sixième doivent porter un masque buccal. Les enfants de sixième année qui ne portent pas de masque à leur arrivée à l’école en recevront un de l’école.

5. Fin de la journée scolaire

 • Les parents se réunissent dans l’ordre des classes (LG3A, LG3B, LG3C, LG3D, LG5A, LG5B, LG5C, LG5D) sur le sentier du mur extérieur (côté gymnase). Les parents portent un masque et respectent une distance d’un mètre et demi.
 • Les enfants se réunissent classe après classe à l’entrée de l’école (sixième année) ou dans le petit gymnase (groupe d’apprentissage 3). Les enfants sont laissés de côté dans l’ordre dans lequel les parents se sont disposés sur la façade extérieure de l’école (dans l’ordre des classes).
 • Ensuite, les enfants autorisés à rentrer seuls à la maison quittent l’école.
 • Enfin, les enfants qui rentrent chez eux à vélo quittent l’école.

6. Accessibilité du personnel de l’école

En tant que parent, vous n’avez pas accès à l’école, mais vous pouvez nous joindre d’une autre manière.

7. Premier jour à l’école

 • C’est le vendredi 15 mai 2020 pour la sixième année (LG5) et la deuxième année (LG3). Le lundi 18 mai est le premier jour d’école pour les enfants de la première année (LG3).
 • Le premier jour de la rentrée scolaire de votre enfant, nous prenons tout le temps nécessaire pour expliquer la nécessité des mesures d’hygiène et nous les pratiquons à fond.
 • De plus, nous porterons également une grande attention au bien-être des enfants. Cette période évoque toutes sortes de sentiments chez nos enfants et il faut leur donner une place.

8. Réception

 • La garde d’enfants est assurée de 6 h 45 à 18 h 30.
 • Les enfants qui souhaitent utiliser le service de garde doivent s’inscrire avant vendredi (la semaine avant la semaine au cours de laquelle vous souhaitez utiliser le service de garde) via secretariaat@bsgodenderleeuw.be ou 053-46.51.00. Vous ne pouvez pas accéder à la réception si vous n’êtes pas inscrit.
 • Vous pouvez amener votre enfant à la garderie entre 6h45 et 8h. Vous pouvez venir chercher votre enfant entre 15h30 et 18h30. S’il n’y a aucun membre du personnel à l’entrée (près du petit parking), vous devez signaler votre arrivée via le numéro 0491-62.94.32. Ensuite, vous attendez derrière le portail (près du parking) jusqu’à ce qu’un collègue de la garderie accepte ou signale votre enfant.
 • Si vous apportez exceptionnellement votre enfant à l’école après 8 h ou si vous devez le récupérer avant 15 h 30, vous devez vous inscrire à l’entrée principale. Un collègue du secrétariat vous aidera davantage.
 • L’école sera complètement fermée entre 8h30 et 15h (12h le mercredi). Les parents et les externes n’ont pas accès à l’école. Dans des cas exceptionnels concernant la consultation physique d’un membre du personnel, l’approbation préalable de la direction est nécessaire.
 • Les enfants qui viennent à la garderie peuvent faire leurs tâches au réfectoire. La possibilité est également offerte de suivre les cours en ligne.

9. Annulations

 • Comme déjà mentionné, le transport des étudiants n’est plus assuré cette année scolaire.
 • Les repas chauds ne seront plus servis cette année scolaire. Les repas payés au début du verrouillage seront remboursés.
 • Tous les voyages scolaires et la plupart des événements ont été supprimés. Vous pouvez trouver un calendrier mis à jour sur notre site Web lundi prochain. Veuillez consulter régulièrement ce calendrier pour les nouvelles mises à jour.
 • La semaine prochaine, nous vous informerons également des modalités pratiques concernant les ventes de crêpes.

10. Mesures d’hygiène en classe

 • De nombreux bancs, chaises, placards et autres matériels ont été retirés de la salle de classe afin qu’un rayon (distance) d’un mètre et demi puisse être respecté pour les enfants.
 • Les enfants ont une place permanente et ne quittent pas cet endroit.Les enfants accrochent leurs vestes sur leurs chaises et mettent leur cartable à côté de leur canapé.
 • Les cours sont diffusés plusieurs fois par jour.
 • Les portes de la classe restent droites pour que les enfants n’aient pas à toucher les poignées de porte.
 • Le travail et les autres surfaces sont désinfectés plusieurs fois par jour.
 • Les cours sont nettoyés quotidiennement.
 • Les enfants peuvent se laver les mains en classe et sécher avec des serviettes en papier.
 • Les enfants de la sixième année portent un masque buccal. Tous les adultes à l’école portent un masque buccal. Les enfants des première et deuxième années peuvent porter un masque buccal, mais ce n’est pas obligatoire.
 • Chaque chambre a son propre spray désinfectant de surface et son propre spray désinfectant pour la désinfection des mains.

11. Mesures d’hygiène dans les toilettes

 • Les toilettes sont nettoyées trois fois par jour.
 • Les toilettes sont désinfectées après chaque temps de jeu.
 • Un adulte surveille les toilettes pour que les enfants se lavent les mains après chaque visite aux toilettes. Du savon en quantité suffisante est fourni. Les enfants se sèchent les mains avec des serviettes en papier.
 • Le nombre d’enfants pouvant être présents dans une salle de toilettes est limité à 3.

12. Mesures d’hygiène sur le terrain de jeu

 • Les enfants jouent dans une zone définie dans laquelle seule leur classe est autorisée.
 • Des éviers supplémentaires avec de l’eau courante sont fournis sur le terrain de jeu afin que tous les enfants puissent se laver les mains après la récréation.
 • Il est garanti que les enfants respectent une distance d’un mètre et demi.
 • L’équipement de l’aire de jeux n’est pas accessible aux enfants car la distance sociale ne peut pas être garantie ici.

13. Mesures d’hygiène pour le personnel

 • La température de tous les membres du personnel est mesurée à l’arrivée et au départ sur le campus.
 • Tous les membres du personnel portent des masques buccaux toujours et partout. Il existe une exception pour les employés qui restent seuls dans leur propre classe pendant une longue période.
 • Le personnel qui entre en contact exceptionnel avec des enfants que nous trouvons malades porte des vêtements de protection supplémentaires.
 • Les membres du personnel qui le souhaitent peuvent porter un écran principal et des gants supplémentaires.
 • Les employés malades restent à la maison.
 • L’approche ci-dessus de l’école a été vérifiée hier par le coordinateur de la sécurité du groupe scolaire et il a jugé que nous respections correctement toutes les règles de sécurité. Nous faisons encore plus que nécessaire.

Je tiens à remercier tous mes collègues pour les efforts déployés au cours des derniers jours pour préparer notre école à un redémarrage sûr le vendredi 15 mai 2020. Pour la sécurité de nos élèves et de notre personnel, je tiens à souligner que quiconque l’accès à l’école sera refusé si les mesures de sécurité prises ne sont pas délibérément respectées ou ne sont pas suffisamment graves à cet égard.

Pour des questions et suggestions supplémentaires, je suis toujours disponible à directie@bsgodenderleeuw.be ou au 053-46.51.00. N’hésitez pas à me contacter.

Merci à tous pour votre coopération!

Peter Van Hove

Directeur

__________

ENG (Google Translate)

Monday, May 11, 2020

Dear parents

I hereby provide you with the guidelines with regard to restarting the lessons for the children of the first, second and sixth grade, as well as with regard to the hygienic measures we take at school.

1. Schedule school hours

 • The first grade has lessons on Monday from 8.30 am to 3 pm, Wednesday from 9 am to 12.30 pm (Attention! This is different compared to the information in UPDATE 22) and on
 • Thursday from 8.30 am to 3 pm. The students are taught by their class teacher on Monday and Thursday. On Wednesday they are taught by an LG2 teacher.
 • The second grade has lessons on Tuesday from 8.30 am to 3 pm, Wednesday from 8.30 am to 12 pm and on Friday from 8.30 am to 3 pm. The students are always taught by their class teacher.
 • The sixth grade has lessons on Monday, Tuesday, Thursday and Friday mornings, from 8.30 am to 12.30 pm. The students of L6 are always taught by their subject teachers.

2. Online contact moments

I remind you that you can find more detailed information about this in the weekly cover of the classroom teacher.

 • For the children of LG1 we place a daily video on the Facebook page of LG1. There is a weekly ZOOM moment on Tuesdays and Thursdays.
 • For the children of LG2 we place a daily video on the Facebook page of LG2. There is a weekly ZOOM moment on Tuesdays and Thursdays.
 • For the children of LG3 there are only online lessons with the nail teacher, not with the class teacher. These teaching moments are planned on the individual weekly schedule of the students.
 • The children of LG4 have online lessons on Monday, Thursday and Friday morning, from 8.30 am to 10 am (third grade) and from 10.30 am to 12 noon (fourth grade). On Tuesdays and Wednesdays, certain students are invited for additional explanation by the class teacher or by Miss Ellen. On Tuesdays and Fridays, the class teacher is available from 1:30 PM to 3 PM to answer questions.
 • The fifth grade children have online lessons on Tuesday and Thursday afternoons from 2 pm to 4 pm and Wednesday mornings from 8.30 am to 12.30 pm.

3. Illness

 • When your child is ill, it should stay at home. May we ask to notify the secretariat, if necessary, between 08:00 and 08:30 at 053-46.51.00. You must provide a doctor’s certificate as soon as possible.
 • When we determine at school that your child is sick, it is immediately taken care of in a separate room so that it cannot infect other children. Afterwards, we will immediately contact you with the request to pick up your child.
 • Parents of children who have to leave school due to illness should immediately contact their GP. In the event of contamination with Covid-19, the principal of the school must be notified immediately.
 • If your child is not allowed to come to school for medical reasons, you must contact the principal in advance at directie@bsgodenderleeuw.be or at 053-46.51.00.

4. Start of the school day

 • The school day starts at 8.30 am (except on Wednesday for the first year at 9 am). The doors open at exactly 8 o’clock. The parents line up with their child (ren) on the outside facade of the school at a distance of one and a half meters.
 • The children who come to school alone line up across the street. They also keep a meter and a half away. At the sign of the authorized supervisor, the students are allowed to cross the street via the zebra crossing.
 • We ask all adults and all children of learning group 5 to wear a mouth mask.
 • Master Arne guides the entry of the children in the right direction. He signals which children are allowed to enter the school. Parents do not have access to the school. The children of LG3 enter the school through the outer door of the gym of the primary school. The children of LG5 (sixth grade) enter the school through the main entrance (door connecting to the inclined plane).
 • When you enter the school building, your child’s temperature is measured and your child’s hands are disinfected. Afterwards the children – according to a fixed route – immediately go to class.
 • As already mentioned, the children of the sixth grade should wear a mouth mask. Sixth-grade children who do not wear a mask on arrival at school will receive one from the school.

5. End of the school day

 • The parents gather in order of the classes (LG3A, LG3B, LG3C, LG3D, LG5A, LG5B, LG5C, LG5D) on the footpath on the outer wall (gymnasium side). The parents wear a mask and respect a distance of one and a half meters.
 • The children gather class after class in the entrance of the school (sixth grade) or in the small gym (learning group 3). The children are left out in the order in which the parents have arranged themselves on the outer facade of the school (in the order of the classes).
 • Afterwards, the children who can go home alone leave school.
 • Finally, the children who go home by bicycle leave school.

6. Accessibility of school staff

As a parent you do not have access to the school, but you can reach us in another way.

7. First day at school

 • This is on Friday, May 15, 2020 for the sixth grade (LG5) and the second grade (LG3). Monday 18 May is the first day of school for the children of the first grade (LG3).
 • The first day that your child is back in school, we take ample time to explain the necessity of the hygiene measures and we practice the measures thoroughly.
 • In addition, we will also pay a lot of attention to the well-being of the children. This period evokes all kinds of feelings in our children and they must be given a place.

8. Reception

 • Childcare is provided between 6:45 am and 6:30 pm.
 • Children who wish to use the childcare must register by Friday (the week prior to the week in which you wish to use the childcare) via secretariaat@bsgodenderleeuw.be or 053-46.51.00. You cannot access the reception if you are not registered.
 • You can bring your child to the daycare between 6.45 am and 8 am. You can pick up your child between 3.30 pm and 6.30 pm. If there is no staff member at the gate (near the small car park), you must report your arrival via the number 0491-62.94.32. Afterwards you wait behind the gate (near the parking) until when a colleague from the daycare accepts or reports your child.
 • If you exceptionally bring your child to school after 8 a.m. or if you need to collect it earlier than 3.30 p.m., you must register at the main entrance. A colleague from the secretariat will help you further.
 • The school will be completely closed between 8.30 am and 3 pm (12 noon on Wednesdays). Parents and externals do not have access to the school. In exceptional cases with regard to physical consultation with a staff member, prior approval from the management is necessary.
 • The children who come to the daycare can do their tasks in the refectory. The possibility is also provided to follow the online lessons.

9. Cancellations

 • As already mentioned, student transport is no longer provided this school year.
 • Hot meals will no longer be served this school year. Paid meals during the start of the lockdown will be refunded.
 • All school trips and most events have been abolished. You can find an updated calendar on our website next Monday. Please check this calendar regularly for new updates.
 • Next week we will also inform you about the practical arrangements regarding pancake sales.

10. Hygienic measures in the classroom

 • A lot of benches, chairs, cupboards and other materials have been removed from the classroom so that a radius (distance) of one and a half meters can be respected for the children.
 • Children are given a permanent place and do not leave this place.
 • Children hang their jackets on their chairs and put their bookbag next to their couch.
 • The classes are aired several times a day.
 • The classroom doors remain upright so that the children do not have to touch the door handles.
 • The work and other surfaces are disinfected several times a day.
 • The classes are cleaned daily.
 • The children can wash their hands in the classroom and dry with paper towels.
 • The children of the sixth grade wear a mouth mask. All adults at school wear a mouth mask. The children of the first and second grade may wear a mouth mask, but this is not mandatory.
 • Each room has its own surface disinfectant spray and its own disinfectant spray for hand disinfection.

11. Hygienic measures in the toilets

 • The toilets are cleaned three times a day.
 • The toilets are disinfected after every playing time.
 • An adult supervises the toilets so that the children wash their hands after every toilet visit. Sufficient soap is provided. The children dry their hands with paper towels.
 • The number of children that may be present in one toilet room is limited to 3.

12. Hygienic measures on the playground

 • Children play in a defined zone in which only their class is allowed.
 • Extra sinks with running water are provided on the playground so that all children can wash their hands after playtime.
 • It is ensured that the children respect a distance of one and a half meters.
 • Playground equipment is not accessible to the children because the social distance cannot be guaranteed here.

13. Hygienic measures for staff

 • The temperature of all staff members is measured on arrival and departure on campus.
 • All staff members wear mouth masks always and everywhere. There is an exception for employees who remain alone in their own classroom for a long time.
 • Personnel who come into exceptional contact with children who we find to be ill wear extra protective clothing.
 • Staff members wishing to do so may wear an additional main screen and gloves.
 • Employees who are ill remain at home.
 • The above approach of the school was checked yesterday by the safety coordinator of the school group and he has judged that we comply with all safety regulations correctly. We do even more than is necessary.

I would like to thank all colleagues for the efforts made over the past few days to prepare our school for a safe restart on Friday 15 May 2020. For the safety of our students and staff, I would like to emphasize that anyone access to the school will be denied if the safety measures taken are deliberately not complied with or are insufficiently serious in this regard.

For additional questions and suggestions I am always available at directie@bsgodenderleeuw.be or at 053-46.51.00. Please do not hesitate to contact me.

Thank you all for your cooperation!

Peter Van Hove

Directeur

 •  

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.