Verkiezing ouders in de nieuwe schoolraad

09 okt

Beste ouders

Binnen het GO! geeft de schoolraad advies aan de directeur, de raad van bestuur en de algemeen directeur van onze scholengroep. In de schoolraad overleggen we over de lestijden van de school, over belangrijke beleidskeuzes, over de begroting, … De volgende mandaatperiode van de schoolraad loopt vanaf 1 april 2021 tot en met eind maart 2025.

De schoolraad is samengesteld uit 3 personeelsleden, 3 ouders en 2 gecoöpteerde leden uit de lokale sociale, economische en culturele milieus. De directeur is ambtshalve lid van de schoolraad. De schoolraad vergadert 4 tot 6 keer per schooljaar.

Met dit schrijven wil ik u informeren dat u zich voor 31 oktober 2020 kandidaat kan stellen als lid van de schoolraad. U kan hiervoor een formulier afhalen op het secretariaat van de school.

Nadien, tussen 1 en 10 december 2020, kunnen alle ouders hun stem uitbrengen op een stembiljet dat door de school ter beschikking zal worden gesteld aan alle ouders. De uitslag van de stemming wordt bekend gemaakt tegen uiterlijk 23 januari 2021.

Vriendelijke groeten.

Peter Van Hove

Directeur

  •  

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.