Van 5 naar 4 klassen in leergroep 3

14 mrt

Denderleeuw, 14 maart 2018

Beste ouders

Zoals gisteren tijdens de ouderraad toegelicht, hebben we beslist om de 5 klassen van leergroep 3 te reduceren tot 4 klassen en de verantwoordelijkheid van een aantal leerkrachten te wijzigen. Door voor 4 klassen te kiezen, maken we een leerkracht en een klas vrij om kinderen met specifieke noden in tijdelijke trajecten te ondersteunen buiten hun klas. Deze noden kunnen zich situeren op het vlak van specifieke leerinhouden die bepaalde kinderen nog niet onder de knie hebben, extra uitbreiding die sterke kinderen nodig hebben (kangoeroeklas), kinderen die tijdelijk uit de klas worden gehaald omdat ze te storend gedrag stellen, …

We hebben ook beslist om een zeer ervaren leerkracht in leergroep 3 te brengen. Juf Ioné heeft 10 jaar ervaring als leerkracht. Zij zal vanaf nu ook de graadcoördinator zijn van leergroep 3. De kinderen van leergroep 3E worden verdeeld over de andere klassen. Dat is overigens nu al het geval. Het aantal kinderen per klas zal niet sterk verschillen omdat er voltijds kinderen uit de 4 klassen worden gehaald met een bepaalde nood, hetzij voor extra ondersteuning, hetzij voor meer uitdaging, hetzij gedragsmatig. Concreet betekent dit dat juf Kimberley bv. de eerste twee uur kinderen ondersteunt die extra uitleg nodig hebben voor lezen en de volgende twee uur sterke rekenaars verzamelen in haar klas.

De verantwoordelijkheden zien er als volgt uit :

  • Leergroep 3A : Juf Bianca
  • Leergroep 3B : Juf Astrid
  • Leergroep 3C : Juf Sofie
  • Leergroep 3D : Juf Ioné
  • Leerbegeleiding leergroep 3 : Juf Kimberley
  • Vakleerkracht W.O. : Juf Lyn
  • Zorgleerkracht leergroep 3 : Juf Janne

Ik ben ervan overtuigd dat dit een correcte beslissing is om de onderwijskwaliteit in onze school aanzienlijk te verbeteren. Ik hoop te kunnen rekenen op uw steun en ben uiteraard graag bereid om hierover met u te overleggen. Aarzel niet om mij te contacteren bij extra vragen. U kan mij bereiken via 053-64.78.71 of via e-mail directie@bsgodenderleeuw.be.

Vriendelijke groeten.

Peter Van Hove

  •  

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.