Addendum schoolreglement basisonderwijs 2020-2021

Onderdeel afspraken

Lokale leefregels

 • Alle leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar basisonderwijs dragen uit voorzorg een mondmasker. Dit geldt ook voor de buitenschoolse opvang. Concreet dragen deze leerlingen verplicht een mondmasker:
  • In het hele schoolgebouw
 • Social distancing wordt gehandhaafd, o.a. door het respecteren van de vaste plaats die in de klas toegewezen wordt.
 • De circulatiestroom op school wordt strikt nageleefd.
 • Ouders nemen afscheid aan de schoolpoort. Na schooltijd worden de kleuters afgehaald via de buitendeur van de klasgebouwen LG1 en LG2. De lagere schoolkinderen worden opgehaald via de kleine turnzaal en overdekte speelplaats. Ouders kunnen enkel na telefonische afspraak het schooldomein betreden!

Kledij, orde en hygiëne

Op school worden de voorzorgsmaatregelen gerespecteerd om risico op besmetting te beperken. We gebruiken papieren zakdoekjes voor een goede hoest-, nies- en handhygiëne.
Een goede handhygiëne op school is noodzakelijk op minimaal de volgende momenten:

 • betreden van de school;
 • binnenkomen van de klas (na speeltijd);
 • na toiletbezoek;
 • voor de maaltijd;
 • voor het verlaten van de school;
 • na het hoesten/niezen.

Specifiek bij toiletgebruik respecteren we

 • de handhygiëne;
 • social distancing in de toiletruimte;
 • doorspoelen van het toilet met gesloten deksel.

Luik veiligheid en gezondheid

Ziekte, ongeval en medicatie

Zieke kinderen blijven thuis.

Wie ziek wordt op school, wordt in afzondering geplaatst, gaat naar huis en laat zich testen bij de huisarts. Als de test positief is, wordt iedereen met wie de zieke contact had, opgespoord (contact tracing). Die contactpersonen volgen de richtlijnen van de behandelende arts.

Voeding, dranken en tussendoortjes

 • Waterfonteintjes kunnen tijdelijk niet meer gebruikt worden.
 • Lunchpakketten worden genuttigd in de klas met vaste zitplaatsen.
 • Warme maaltijden worden genuttigd in de refter met vaste zitplaatsen.
 •  

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.