Clovis en zijn 'bodyguards'

Clovis de eend en zijn bodyguards helpen de kinderen van leergroep 3, 4 en 5 om niet te pesten en geen ruzie te maken. De bodyguards zijn enkele leerlingen van leergroep 5 die via een beurtrol een oogje in het zeil houden tijdens de speeltijd. Wanneer er ruzie dreigt te ontstaan, proberen de bodyguards dit te voorkomen door met de kinderen te praten. Wanneer dit niet helpt, wordt de toezichthoudende leerkracht erbij geroepen.

De bodyguards zitten elke week samen met meester Sebastian (sportleraar) om de voorvallen te bespreken en hen sterker te maken om met conflicten en pestgedrag om te gaan.

De naam 'bodyguard' werd door de kinderen zelf gekozen. De bodyguards zijn goed herkenbaar omdat ze een fluo hesje dragen met daarop een afbeelding van Clovis de eend.

Op de foto zie je meester Arne die de antipestbus klaarmaakt. Daarin kunnen de kinderen een briefje stoppen wanneer ze worden gepest, wanneer ze zelf pesten en ermee willen stoppen of wanneer ze weten dat iemand wordt gepest. Op dat moment schieten de leerkrachten, de zorgleerkracht en soms ook de directeur in actie om ervoor te zorgen dat dit pestgedrag onmiddellijk stopt.

Meester Arne heeft de tekening van Clovis de eend zelf ontworpen.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.