Groene werkmap

De groene werkmap werd een aantal jaar geleden ingevoerd in leergroep 3, 4 en 5. Op die manier willen we ouders op een gestructureerde manier inzicht geven in de doelen die we met de kinderen nastreven. We vragen aan de ouders om het handtekenblad vooraan in de map minstens maandelijks te ondertekenen. De groene werkmap heeft vaste onderdelen. 

  • Deel 1 (met geel voorblad): het trimesterkatern van de 'Schoolagenda';
  • Deel 2 (met groen voorblad): Huistaken;
  • Deel 3 (met rood voorblad): 'Lezen' (LG3) en 'Woordenschat en spelling' (LG45);
  • Deel 4 (met blauw voorblad): 'Onthoudboekje';
  • Deel 5 (met oranje voorblad): 'Afgewerkte contracten' van de afgelopen 2 √† 3 weken. 

Daarnaast hebben de kinderen van leergroep 3, 4 en 5 een zwart presentatiemapje met 'brieven aan de ouders' en een rood presentatiemapje met toetsen die wekelijks moeten worden ondertekend door de ouders.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.