Scholengroep

Onze school maakt samen met heel wat andere basisscholen en secundaire scholen deel uit van Scholengroep 19 'Dender' van het GO!. We bundelen de krachten op het vlak van administratieve ondersteuning, maar we zitten ook regelmatig samen om ons beleidsmatig en inhoudelijk te versterken. Zo is er het maandelijks College van Directeuren en het tweemaandelijks overleg van zorgcoördinatoren.

Het ondersteuningsteam, dat leerkrachten ondersteunt wanneer ze kinderen in hun klas hebben met specifieke onderwijsnoden, wordt aangestuurd op het niveau van de scholengroep. Onze scholengroep organiseert ook heel wat nascholingen voor directies, beleidsmedewerkers en (startende) leerkrachten. Meer informatie vindt u op www.sgrdender.be

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.