Werkgroep speelplaats

Omdat we geloven dat een aantrekkelijke speelplaats niet alleen leuk is voor de kinderen maar ook kansen creëert om te bewegen en pesten voorkomt, willen we dit schooljaar fors investeren in onze speelplaats. Een aantal leerkrachten onder leiding van meester Sebastian werkt een aantal voorstellen uit die zullen worden voorgelegd aan de directeur, aan de ouderraad en aan de leerlingenraad. Wordt vervolgd.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.