Werkgroep welbevinden

De belangrijkste doelstelling van de werkgroep is het welbevinden van onze leerlingen en van het schoolteam te verhogen. De werkgroep is samengesteld uit verschillende leerkrachten. Op regelmatige tijdstippen wordt het werk van de werkgroep voor advies voorgelegd aan de leerlingenraad en de ouderraad.

In een eerste fase werken we rond de gedragsverwachtingen van de school t.o.v. de leerlingen. Het is belangrijk dat kinderen weten welk gedrag wanneer van hen wordt verwacht. Dat leidt zowel bij de kinderen als bij de leerkrachten tot meer welbevinden. Deze eerste fase wordt wellicht afgerond in de loop van de maand oktober 2018. Nadien willen we focussen op andere aspecten van welbevinden van kinderen, ouders en personeelsleden.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.