Facturatie

Maandelijks ontvangt u een factuur van de school. Op die manier worden maaltijden, opvang en leerlingenvervoer afgerekend. Wanneer u geen gebruik maakt van deze diensten worden deze uiteraard niet aangerekend. 

Daarnaast mag de school kosten aanrekenen voor de deelname van uw kind aan ééndaagse uitstappen en andere klasactiviteiten. Het maximumbedrag voor een volledig schooljaar bedraagt 45 euro voor kleuters en 85 euro voor lagereschoolkinderen. Deze bedragen worden aangerekend via voorschotfacturen:

  • in september (15 euro in LG12 en 30 euro in LG345);
  • in december (15 euro in LG12 en 30 euro in LG345);
  • in maart (15 euro in LG12 en 25 euro in LG345). 

Het niet bestede bedrag wordt aan het eind van het schooljaar teruggestort op de bankrekening van de ouders.

Onze school organiseert ook meerdaagse uitstappen in leergroep 3, leergroep 4 en leergroep 5. De kostprijs voor deze meerdaagse actviteiten bedragen maximaal 420 euro voor de drie activiteiten samen.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.