Oudercontacten

Onze school organiseert vijf oudercontacten per jaar. We vinden het belangrijk dat u steeds aanwezig bent. U ontvangt een aantal weken voorafgaand aan het oudercontact een inschrijvingsstrookje waarop u kan aangeven welk uur het meest geschikt is voor u. Wij proberen daar dan in de mate van het mogelijke rekening mee te houden.

Dit schooljaar orgainseren we oudercontacten op donderdagen 25 oktober en 20 december 2018 en donderdagen 28 februari, 23 mei en 27 juni 2019, telkens van 16 uur tot 20 uur. Wanneer u de klasleerkracht dringend wil spreken op een andere dag, dan kan u een afspraak maken via de agenda van uw kind of via het secretariaat.

Onze oudercontacten verlopen in het Nederlands. We hebben op school vertaalfiches ter beschikking om courante woordenschat tijdens een oudercontact beter te begrijpen.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.