Rapport

Op basis van eigen inzichten en opmerkingen van ouders hebben we eind vorig schooljaar ons eindrapport aangepast. Op het rapport noteren we de leerdoelen (ontwikkelingsdoelen voor de kleuters) waaraan uw kind heeft gewerkt gedurende een periode van ongeveer twee maanden. Ofwel heeft uw kind het leerdoel bereikt (JA), ofwel heeft uw kind het leerdoel niet bereikt (NEEN), ofwel is het goed op weg (GOW) om dit leerdoel te bereiken. In leergroep 3, 4 en 5 berekenen we op basis van onze evaluaties bijkomend een eindpercentage en een percentage voor wiskunde, de taalvakken en wereldoriëntatie.

Tijdens het schooljaar 2018 - 2019 ontvangen alle kinderen een rapport op volgende momenten:

  • vrijdag 26 oktober 2018;
  • vrijdag 21 december 2018;
  • vrijdag 1 maart 2019;
  • vrijdag 24 mei 2019;
  • vrijdag 28 juni 2019.

De dag voordien is er telkens een oudercontact gepland tussen 16 uur en 18 uur.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.