Schooluren

We starten elke schooldag om 8.30 uur. De kinderen zijn welkom op de speelplaats vanaf 8 uur. Onze schooldagen zijn opgedeeld in verschillende blokken. Voor 8 uur en na 15 uur is er opvang voorzien. De betalende opvang start om 15.30 uur.

  • Blok 1 is van 8.30 uur tot 10.10 uur
  • Speeltijd van 10.10 uur tot 10.35 uur;
  • Blok 2 van 10.35 uur tot 12.15 uur;
  • Middageten van 12.15 uur tot 12.35 uur;
  • Speeltijd van 12.35 uur tot 13.20 uur;
  • Blok 3 van 13.20 uur tot 15 uur.

Tussen de blokken is er speeltijd voorzien. Na blok 2 eten we samen in onze klas. De kinderen die warm eten gaan naar de refter. Op woensdagnamiddag is er geen les. 

De kleuters kunnen na schooltijd worden opgehaald in de klas. De lagereschoolkinderen kunnen om 15.10 uur worden opgehaald op de speelplaats. Niet opgehaalde kinderen gaan naar de opvang. Wie te laat aankomt op school, dient zich eerst aan te melden op het secretariaat.

Mogen we vragen om tussen 8 uur en 8.30 uur de school te verwittigen wanneer uw kind niet op school zal zijn.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.