Ziek

Wanneer uw kind ziek is, dient u het secretariaat te verwittigen tussen 8 uur en 8.30 uur. Zo willen we vermijden dat we ons zorgen moeten maken over de afwezigheid van uw kind. Mogen we vragen om ons bij voorkeur telefonisch op de hoogte te brengen via het nummer 053 46 51 00.

Op de dag dat uw kind na ziekte terugkeert, dient u een ziekteattest aan de klasleerkracht te bezorgen. Ofwel bezorgt u een attest van de dokter, ofwel gebruikt u een van de vier genummerde oranje coupons die u bij het begin van het schooljaar ontving van de directeur.  

Niettegenstaande kleuters tot 5 jaar niet schoolplichtig zijn, vragen we om hen - in het belang van de kinderen - dagelijks naar school te laten komen.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.