UPDATE 2: volgende week enkel noodopvang op school

26 mrt
Geachte ouders
Het GO! onderwijs van de Vlaamse gemeenschap heeft zonet beslist dat volgende week niet enkel lessen van de lagere afdeling (LG345) maar ook die van de kleuterscholen (LG12) zullen worden geschorst. Naar aanleiding van deze beslissing bezorgen we u graag volgende richtlijnen.
1. De school organiseert volgende week opvang voor kinderen wiens ouders zelf niet in staat zijn om hun kinderen op te vangen. De opvang start om 6.45 uur en eindigt om 18.30 uur. Ouders die gebruik willen maken van de opvang dienen hiervoor in te schrijven VOOR maandag 29/3/2021 via het e-mailadres secretariaat@bsgodenderleeuw.be. U dient uw kind desgevallend naar de opvang te brengen VOOR 8.30 uur ’s morgens.
2. De kinderen van LG3, LG4 en LG5 krijgen morgen van de klasleerkracht een bundel met opdrachten om volgende week af te werken. Mogen we vragen om deze op maandag 19 april 2021 terug te bezorgen aan de klasleerkracht.
3. De leerkrachten maken van de gelegenheid gebruik om de lessen van het derde trimester te plannen, nieuw didactisch materiaal te ontwikkelen, te vergaderen om de onderwijskwaliteit in onze school te verbeteren en plannen te maken voor het aanpakken van de leerachterstand als gevolg van corona.
4. Volgende week willen we ook graag de Smartschoolaccounts van alle ouders testen. Daarom organiseren we volgende week dinsdag 30/3/2021 en vrijdag 2/4/2021 tussen 11 uur en 12 uur een online contactmoment voor alle kinderen. U kan hiervoor het stappenplan volgen dat we eerstdaags publiceren op de Facebookpagina van de leergroep. Dit testinitiatief is belangrijk omdat we na de paasvakantie een grote ouderenquête willen organiseren via Smartschool.
5. Op maandag 19 april 2021 (na de paasvakantie) verwachten we alle leerlingen en leerkrachten terug op school.
Voor verdere vragen kan u ons contacteren via info@bsgodenderleeuw.be of via 053 46 51 00.
Vriendelijke groeten
Peter Van Hove
Directeur
—————
Denderleeuw, 25/3/2021
Chers parents
Le GO ! éducation de la communauté flamande vient de décider que la semaine prochaine, non seulement les cours de la division inférieure (LG345) mais aussi ceux des maternelles (LG12) seront suspendus. Suite à cette décision, nous avons le plaisir de vous fournir les directives suivantes.
1. La semaine prochaine, l’école organisera la garde des enfants dont les parents ne sont pas en mesure de s’occuper de leurs propres enfants. La garde d’enfants commence à 6.45 et se termine à 18.30. Les parents qui souhaitent bénéficier des services de garde d’enfants doivent s’inscrire avant le lundi 29/3/2021 à l’adresse électronique secretariaat@bsgodenderleeuw.be. Si nécessaire, vous devez amener votre enfant à la garderie AVANT 8h30.
2. Les enfants de LG3, LG4 et LG5 recevront demain une liasse de devoirs de leur professeur de classe à compléter la semaine prochaine. Nous vous demandons de les retourner à l’enseignant de la classe le lundi 19 avril 2021.
3. Les enseignants profiteront de l’occasion pour planifier les leçons du troisième trimestre, élaborer de nouveaux matériels pédagogiques, se réunir pour améliorer la qualité de l’enseignement dans notre école et prévoir de remédier au déficit d’apprentissage dû à la corona.
4. La semaine prochaine, nous aimerions également tester les comptes smart school de tous les parents. Par conséquent, la semaine prochaine, nous organiserons un moment de contact en ligne pour tous les enfants entre 11h00 et 12h00 le mardi 30/3/2021 et le vendredi 2/4/2021. Vous pouvez suivre le plan étape par étape que nous publierons prochainement sur la page Facebook du groupe d’apprentissage. Cette initiative de test est importante car, après les vacances de Pâques, nous voulons organiser une grande enquête auprès des personnes âgées via smartschool.
5. Le lundi 19 avril 2021 (après les vacances de Pâques), nous attendons tous les élèves et les enseignants à l’école.
Pour toute autre question, veuillez nous contacter via info@bsgodenderleeuw.be ou via 053 46 51 00.
Bien à vous
Peter Van Hove
Directeur
Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)
  •  

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.