UPDATE 6: Alle leerlingen worden getest op 13 mei 2021

12 mei

Beste ouders,

U zal vandaag nog een uitnodiging ontvangen om uw kind morgen te laten testen in de refter van de school. Dit zal gebeuren door een ploeg van het UZ te Gent. in de refter van de school. Op die manier komen we snel te weten welke leerlingen wel en welke niet besmet zijn. Volg de informatie op de Facebookpagina van de school. Ik zal zo snel mogelijk het uur bekendmaken waarop u met uw kind(eren) wordt verwacht op school.

Vriendelijke groeten.

Peter Van Hove

Chers parents,

Vous recevrez aujourd’hui une invitation à faire tester votre enfant demain à la cantine de l’école. Ceci sera fait par une équipe de l’UZ Gent. De cette manière, nous saurons rapidement quels élèves sont infectés et lesquels ne le sont pas. Suivez les informations sur la page Facebook de l’école. J’annoncerai dès que possible l’heure à laquelle vous et votre (vos) enfant(s) êtes attendus à l’école.

Cordialement.

Peter Van Hove / Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)

Dear parents,

Today you will receive an invitation to have your child tested tomorrow in the school canteen. This will be done by a team of the UZ Gent. in the school canteen. In this way, we will quickly find out which pupils have been infected and which have not. Follow the information on the school’s Facebook page. I will announce the time when you and your child(ren) are expected at school as soon as possible.

Kind regards.

Peter Van Hove / Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

  •  

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.