Schoolafspraken

Voor de leerlingen van onze school hanteren we volgende afspraken. De leerkrachten zien erop toe dat deze door elke leerling worden nageleefd. Deze afspraken worden in alle klassen besproken bij het begin van het schooljaar. De ouders gaan akkoord met deze afspraken. Ze maken deel uit van het schoolreglement. 

een school waar iedereen graag is

 1. Ik vind pesten niet leuk en doe er niet aan mee. Pesters verzieken de schoolsfeer. Ik wil dat iedereen graag naar school komt. Iedereen hoort erbij! Als er wordt gepest, meld ik dat aan een leerkracht
 2. Ik geef geen vervelende opmerkingen aan kinderen die er anders uitzien, een ander geloof hebben, in een andere gezinsvorm leven, anders leren, extra ondersteuning nodig hebben, …
 3. Vechten en wilde spelletjes (vechten om te spelen) zijn verboden. Als ik vecht, word ik gestraft. Bij ons op school wordt er meestal gestraft met een ‘time-out’ (dit is een afgebakende zone op de speelplaats).
 4. Ik ga niet rondhangen bij gestrafte leerlingen.
 5. Met problemen of vragen kan ik terecht bij een juf, een meester of bij de directeur.

 een school waar we veel leren

 1. Ik kom elke dag op tijd naar school.
 2. Ik praat tijdens de lessen Nederlands. Op de speelplaats mag ik tijdelijk een andere taal spreken, wanneer ik nog onvoldoende Nederlands ken.
 3. Ik zorg steeds dat ik in orde ben met mijn lessen en taken.
 4. Ik werk actief mee tijdens de les. Ik stoor de les niet.
 5. Ik draag zorg voor mijn boeken, schriften en mappen.
 6. Na schooltijd kan ik naar de leerklas (avondstudie) vanaf leergroep 3. Ik werk rustig en stoor geen andere leerlingen. Wanneer ik teveel stoor tijdens de leerklas, ben ik niet meer welkom.

een gezonde school

 1. Snoep en kauwgom laat ik thuis.
 2. Ik eet regelmatig fruit, zeker op woensdag.
 3. In de klas mag ik water drinken uit mijn drinkbus.
 4. Tijdens het eten drink ik water of een ander gezond (niet-bruisend en suikerarm) drankje.
 5. Wanneer ik dringend naar toilet moet tijdens de lessen, vraag ik dit aan de leerkracht.
 6. We verluchten de klas een paar keer per dag.
 7. Ik breng geen elektronische spelletjes mee naar school.
 8. Ik gebruik geen gsm op school. Op school zit mijn gsm in mijn boekentas en staat hij uit. Gsm’s zijn verboden op de speelplaats.
 9. Op maandag na school kan ik deelnemen aan ‘sport op maandag’ (vanaf LG3).

een veilige school

 1. Tijdens de speeltijden speel ik enkel waar het is afgesproken.
 2. Ik loop nooit alleen in het schoolgebouw (gangen, …) zonder toelating van een leerkacht.
 3. Ik speel niet met de bal als het regent of wanneer de speelplaats vochtig is.
 4. Ik gebruik alleen een mousse of zachte plastic bal om te voetballen of voor andere balspelen. Enkel op het basketbalterrein is een basketbal toegestaan.
 5. Ik verlaat het schoolterrein of de speelplaats niet zonder toelating.
 6. Na schooltijd neem ik de kortste weg naar huis en blijf ik nergens rondhangen.
 7. Ik heb steeds een ‘gangpasje’ bij wanneer ik in de gang loop zonder begeleiding.
 8. Wanneer ik vroeger dan 8 uur op school aankom, ga ik eerst naar de opvang.
 9. Wanneer ik later dan 8.30 uur aankom op school, dien ik de hoofdingang te nemen en me eerst aan te melden op het secretariaat.

een nette school

 1. Ik doe mijn best om heel verzorgd te werken.
 2. Ik laat geen kledij rondslingeren. Jassen of andere kledingstukken van andere kinderen die op de grond liggen, hang ik aan de kapstok. Ik breng verloren voorwerpen naar het secretariaat.
 3. Ik heb respect voor het werk van het onderhoudspersoneel en help mee om de klas en de school netjes te houden.
 4. Afval gooi ik in de juiste container of vuilnisbak. Ik gooi geen papier of ander afval op de grond.
 5. Ik eet niet in de gang.
 6. Als ik een momentje tijd heb, help ik de leerkracht en het onderhoudspersoneel om de klas netjes te houden (vegen, stof wegnemen, …)

een groene school

 1. Ik breng mijn boterhammen mee in een brooddoos (en neem afval mee naar huis).
 2. Ik drink water (uit mijn drinkbus) en vermijd zo PMD-afval.
 3. Ik breng koekjes mee in een klein doosje. Wikkels laat ik thuis.
 4. Ik heb respect en draag zorg voor het materiaal dat ik van de school mag gebruiken.
 5. Ik kom zoveel mogelijk te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer naar school.
 6. Ik doof de klasverlichting wanneer het kan.
 7. Ik open het raam enkel om de klas te verluchten, niet omdat het te warm is.
 8. Ik zet de verwarming niet harder, ik doe liever een trui aan.

een school om fier op te zijn

 1. Ik ben verzorgd aangekleed wanneer ik naar school kom. Ik draag geen sportkledij of strandkledij.
 2. Na het belsignaal ga ik in stilte in de rij staan.
 3. Ik ben beleefd en ga op een vriendelijke manier om met leerlingen, leerkrachten en ander schoolpersoneel.
 4. Ik spreek de volwassenen op school aan met ‘juf’, ‘meester’, ‘directeur’, ‘mevrouw’ en ‘meneer’. 
 5. Wanneer we de klas binnenkomen, blijf ik achter mijn stoel staan tot wanneer de leerkracht zegt dat we mogen gaan zitten.
 6. Wanneer ik door de gangen stap, doe ik dat in stilte en in een goed gevormde rij.
 7. Wanneer we op uitstap gaan, gedraag ik me keurig. Ik doe wat mijn leerkrachten vragen. Ik zorg ervoor dat mijn leerkracht fier kan zijn op zijn of haar klas.

Kinderen die zich niet houden aan de afspraken, kunnen een groene gedragskaart worden opgelegd om hen te helpen hun gedrag bij te sturen. Wanneer dit niet lukt, krijgen ze een oranje gedragskaart. Hieraan is ook een straf gekoppeld, bv. deze schoolafspraken overschrijven. Bij het hardnekkig niet nakomen van één of meer afspraken, wordt er overgegaan tot een rode gedragskaart. Hieraan is ook een schorsing gekoppeld van één of meer dagen. Gedragskaarten dienen dagelijks te worden gehandtekend door de ouders.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.