UPDATE 20 : Vanaf ma. 4 mei moeten ouders vooraf inschrijven voor de opvang

29 apr

Beste ouders

Vanaf maandag 4 mei 2020 dient u – om organisatorische en veiligheidsredenen – uw kind in te schrijven voor de opvang. U dient tegen uiterlijk zaterdag 2 mei een e-mail te sturen naar secretariaat@bsgodenderleeuw.be om deel te nemen aan de opvang van maandag 4 mei t.e.m. vrijdag 8 mei 2020. U kan de inschrijving ook telefonisch regelen via het nummer 053-64.51.00 (secretariaat).

Op dit ogenblik beschikken we nog niet over alle concrete informatie m.b.t. de heropstart (vrijdag 15 mei 2020) van de lessen voor de kinderen van het eerste, tweede en zesde leerjaar. Van zodra we over de nodige informatie beschikken, zullen we hierover berichten in een nieuwe UPDATE.

Vriendelijke groeten

Peter Van Hove

Directeur

____________________

FR (Google Translate)

Chers parents

À partir du lundi 4 mai 2020, vous devez inscrire votre enfant en garderie pour des raisons d’organisation et de sécurité. Vous devez envoyer un e-mail à secretariaat@bsgodenderleeuw.be au plus tard le samedi 2 mai pour participer à la réception du lundi 4 mai au Vendredi 8 mai 2020. Vous pouvez également organiser l’inscription par téléphone au 053-64.51.00 (secrétariat).

En ce moment, nous ne disposons pas encore de toutes les informations concrètes concernant la reprise (vendredi 15 mai 2020) des cours pour les enfants de première, deuxième et sixième années. Dès que nous aurons les informations nécessaires, nous le signalerons dans une nouvelle UPDATE.

Sincères salutations

Peter Van Hove

____________________

ENG (Google Translate)

Dear parents

From Monday, May 4, 2020, you must register your child for childcare for organizational and safety reasons. You must send an email to secretariaat@bsgodenderleeuw.be by Saturday 2 May at the latest to be able to participate in the reception from Monday 4 May to Friday, May 8, 2020. You can also arrange registration by telephone at 053-64.51.00 (secretariat).

At this moment we do not yet have all the concrete information regarding the restart (Friday 15 May 2020) of the lessons for the children of the first, second and sixth grade. As soon as we have the necessary information, we will report this in a new UPDATE.

Regards

Peter Van Hove

  •  

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.