Schooltoelage

Ouders die recht hebben op een schooltoeslag dienen hiervoor geen aanvraag in te dienen. De schooltoeslag vervangt de vroegere schooltoelage, en maakt deel uit van het groeipakket.

Het groeipakket verving begin dit jaar al de kinderbijslag. Een onderdeel daarvan is de schooltoeslag, bestemd voor gezinnen met kinderen in het Vlaamse kleuter-, lager en secundair onderwijs en HBO5 Verpleegkunde, die het financieel moeilijker hebben. 

De instanties die het groeipakket uitbetalen, onderzoeken proactief of gezinnen recht hebben op de schooltoeslag. Ouders zullen dus geen aanvraag meer moeten doen. “Een mijlpaal in de administratieve vereenvoudiging”, zegt Kind en Gezin.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.